Biznis centrum Jantár

Kontakty na nás

Biznis Centrum JANTÁR

Mária Duľová - prenájom, 0918 392 584

Adresa:

Jantárova 30, 040 01 Košice
info@bcjantar.sk

Kontaktná osoba na prenájom priestorov:

Mária Duľová
0918 392 584
dulova@bcjantar.sk

Vrátnica - Informátor

0918 372 005

Správca Biznis Centra JANTÁR

EKOPRA s.r.o.

Jantárová 30, 040 01 Košice

IČO: 36177601
IČ DPH: SK2020044367
Bankové spojenie: OTP banka
číslo účtu: 4357496/5200
IBAN: SK3252000000000004357496

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka 9729/V

Napíšte nám

* - povinné položky

overovací kód